Dana AHAM Aiiman Quantum

Tarikh Pelancaran 

Kelas
Aset

Dana Ekuiti Islam

Minimum 70% Ekuiti Patuh Shariah
Maksimum 30% Pendapatan Tetap Patuh Shariah
Saiz Dana pada

Nilai Aset Bersih pada

Maklumat Dana
Caj & Fi
Prestasi Dana
Muat Turun

Objektif Dana

Dana ini berusaha memberi pelabur pulangan stabil dengan membolehkan pelabur memanfaatkan prospek pertumbuhan pasaran pelaburan Malaysia yang mematuhi prinsip Shariah.

Profil Pelabur

Dana ini sesuai untuk anda jika anda mahu menerima pulangan lebih tinggi berbanding penanda aras dan sanggup menanggung risiko turun naik pasaran atau/dan mempunyai tempoh pelaburan jangka pertengahan hingga panjang
Harga Pelancaran Pelaburan Permulaan Minimum* Pelaburan Tambahan Minimum* Minimum Unit Dipegang* Jumlah Pembelian Semula Minimum
MYR MYR 0.5 MYR 200 MYR 100 200 Units 0 Units
*Sila rujuk kepada Prospektus / Memorandum Maklumat untuk maklumat lanjut mengenai Dana.
Pengurus Dana Dilantik Khas
Yee Mei Hui – Pengurus Portfolio Kanan (bagi bahagian ekuiti) Yee Mei Hui menyertai AHAM Asset Management Berhad (“AHAM Capital”) (dahulu dikenali sebagai Affin Hwang Asset Management Berhad) pada bulan Mei 2014. Beliau mempunyai pengalaman 10 tahun dalam bidang pelaburan dan 4 tahun dalam bidang audit. Sebelum menyertai AHAM Capital, Mei Hui memainkan peranan sebagai penganalisis kanan di HwangDBS Vickers Research dan UOB KayHian masing-masing untuk tempoh 6 dan 4 tahun  – mengkhusus dalam sektor hartanah, REIT, simen, tenaga di Malaysia dan perjudian di peringkat serantau. Mei Hui juga pernah berkhidmat sebagai sekutu kanan di Jabatan Audit dan Asurans di PWC selama 4 tahun, dengan pendedahan kepada pelbagai sektor seperti minyak & gas, utiliti, hartanah, pembinaan, perdagangan dan perkhidmatan. Mei Hui merupakan Penganalisis Kewangan Berkanun (CFA) dan juga mempunyai kelayakan profesional Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun (ACCA).
Pengurus Dana Luar Dilantik Khas
AIIMAN, Learn More
Pemegang Amanah
AmanahRaya Trustees Berhad, Learn More
Penasihat Syariah
Amanie Advisors, Learn More
**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan Tidak Berkenaan
Yuran Pertukaran Tidak Berkenaan
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tidak Berkenaan
Prospektus Dana Affin Hwang Aiiman Quantum
Risalah Maklumat Dana Affin Hwang Aiiman Quantum
Risalah Fakta Dana​ Affin Hwang Aiiman Quantum
Laporan Tahunan Dana Affin Hwang Aiiman Quantum
Laporan Interim Dana Affin Hwang Aiiman Quantum
Copyright © 2022 AHAM Capital | All Rights Reserved | Website Powered by Cleverus Web Design