Dana AHAM Equity

Tarikh Pelancaran 

Kelas
Aset

Ekuiti

Minimum 70% Ekuiti
Maksimum 30% Pendapatan Tetap
Saiz Dana pada

Nilai Aset Bersih pada

Maklumat Dana
Caj & Fi
Prestasi Dana
Muat Turun

Objektif Dana

Menghasilkan kadar pulangan pendapatan yang memuaskan sebagai ganjaran bagi Pemegang Unit dan mencapai pertumbuhan modal

Profil Pelabur

Dana ini sesuai untuk anda jika anda mahu memanfaatkan potensi pulangan lebih tinggi berbanding penanda aras dan sanggup menghadapi turun naik pasaran dan/atau mempunyai tempoh pelaburan jangka pertengahan hingga panjang.
Harga Pelancaran Pelaburan Permulaan Minimum* Pelaburan Tambahan Minimum* Minimum Unit Dipegang* Jumlah Pembelian Semula Minimum
MYR MYR 1 MYR 200 MYR 100 100 Units 0 Units
*Sila rujuk kepada Prospektus / Memorandum Maklumat untuk maklumat lanjut mengenai Dana.
Pengurus Dana Dilantik Khas
Yee Mei Hui – Pengurus Portfolio Kanan (bagi bahagian ekuiti) Yee Mei Hui menyertai AHAM Asset Management Berhad (“AHAM Capital”) (dahulu dikenali sebagai Affin Hwang Asset Management Berhad) pada bulan Mei 2014. Beliau mempunyai pengalaman 10 tahun dalam bidang pelaburan dan 4 tahun dalam bidang audit. Sebelum menyertai AHAM Capital, Mei Hui memainkan peranan sebagai penganalisis kanan di HwangDBS Vickers Research dan UOB KayHian masing-masing untuk tempoh 6 dan 4 tahun  – mengkhusus dalam sektor hartanah, REIT, simen, tenaga di Malaysia dan perjudian di peringkat serantau. Mei Hui juga pernah berkhidmat sebagai sekutu kanan di Jabatan Audit dan Asurans di PWC selama 4 tahun, dengan pendedahan kepada pelbagai sektor seperti minyak & gas, utiliti, hartanah, pembinaan, perdagangan dan perkhidmatan. Mei Hui merupakan Penganalisis Kewangan Berkanun (CFA) dan juga mempunyai kelayakan profesional Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun (ACCA).
Pemegang Amanah
Maybank Trustees Berhad, Learn More
**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB seunit atau seperti ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana AHAM Equity
Risalah Maklumat Dana AHAM Equity
Risalah Fakta Dana AHAM Equity
Laporan Tahunan Dana AHAM Equity
Laporan Interim Dana AHAM Equity
Copyright © 2022 AHAM Capital | All Rights Reserved | Website Powered by Cleverus Web Design