Dana AHAM Aiiman Balanced

Tarikh Pelancaran 

Kelas
Aset

Dana Islam Seimbang

Max 60% Pendapatan Tetap patuh Shariah
Max 60% Ekuiti patuh Shariah
Saiz Dana pada

Nilai Aset Bersih pada

Maklumat Dana
Caj & Fi
Prestasi Dana
Muat Turun

Objektif Dana

Untuk mencapai pulangan memuaskan dari segi pendapatan dan pertumbuhan modal dalam jangka pertengahan hingga panjang dengan melabur dalam portfolio luas sekuriti dibenarkan dan pelaburan lain yang mematuhi prinsip Shariah.

Profil Pelabur

Dana ini sesuai untuk anda jika anda mahu melabur dalam portfolio pelaburan yang mematuhi keperluan Shariah atau/dan sanggup menerima risiko sederhana.
Harga Pelancaran Pelaburan Permulaan Minimum* Pelaburan Tambahan Minimum* Minimum Unit Dipegang* Jumlah Pembelian Semula Minimum
MYR MYR 0.5 MYR 200 MYR 100 200 Units 0 Units
*Sila rujuk kepada Prospektus / Memorandum Maklumat untuk maklumat lanjut mengenai Dana.
Pengurus Dana Dilantik Khas
Esther Teo Keet Ying – Ketua Pelaburan Pendapatan Tetap Esther Teo menimba pengalaman pelaburan selama lebih daripada 18 tahun dalam pengurusan dana institusi dan juga unit amanah. Beliau menyertai AHAM Asset Management Berhad (“AHAM Capital”) (dahulu dikenali sebagai Affin Hwang Asset Management Berhad) pada bulan Januari 2004 sebagai pengurus portfolio yang bertanggungjawab terhadap portfolio pendapatan tetap bagi institusi dan dana unit amanah Malaysia. Beliau juga diiktiraf oleh pakar pasaran kewangan Asia, The Asset, sebagai salah seorang pelabur paling berwibawa dalam kategori Bon Ringgit Malaysia dan pelabur paling berwibawa di Malaysia bagi kategori bon Mata Wang G3 Asia. Dana-dana yang diuruskan oleh beliau dan pasukannya sentiasa ditarafkan di antara 5 teratas di Malaysia dan diyakini kerana prestasi dan rekod pencapaian konsisten. Sebelum bertugas di AHAM Asset Management Berhad, Esther berkhidmat di bahagian pendapatan tetap RHB Asset Management Sdn. Bhd. dengan memegang mandat institusi dan unit amanah. Beliau memulakan kerjaya di KPMG Malaysia sebagai perunding dalam khidmat nasihat kewangan yang mengkhusus dalam penyusunan semula hutang dan pemulihan korporat. Esther memiliki ijazah Sarjana Muda Perdagangan, mengkhusus dalam bidang Perakaunan dan Kewangan daripada University of Melbourne, dan merupakan seorang Penganalisis Kewangan Berkanun (CFA). Lee Pak Seng – Pengurus Portfolio Pak Seng menyertai AIIMAN Asset Management pada bulan Mac 2019 sebagai Pengurus Portoflio. Beliau mempunyai pengalaman 7 tahun dalam industri pelaburan. Sebelum menyertai AIIMAN, beliau merupakan Pengurus Portfolio di Manulife Asset Management Services Bhd, menguruskan portfolio bertumpukan Malaysia dan juga melakukan penyelidikan dalam sektor Pembuatan, Teknologi, Telekomunikasi dan Utiliti. Pak Seng memegang Ijazah Sarjana Muda Sastera daripada University of Manchester, United Kingdom.
Pengurus Dana Luar Dilantik Khas
AIIMAN, Learn More
Pemegang Amanah
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD, Learn More
Penasihat Syariah
Amanie Advisors, Learn More
**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pindahan RM 5.00 setiap pindahan
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana AHAM Aiiman Balanced
Risalah Maklumat Dana AHAM Aiiman Balanced
Risalah Fakta Dana AHAM Aiiman Balanced
Laporan Tahunan Dana AHAM Aiiman Balanced
Laporan Interim Dana AHAM Aiiman Balanced
Copyright © 2022 AHAM Capital | All Rights Reserved | Website Powered by Cleverus Web Design