Soalan Lazim

Bagaimanakah saya memiliki pelaburan Dana Unit Amanah dengan AHAM Asset Management Berhad ("AHAM Capital")?

Ianya merupakan sebahagian daripada pembayaran dividen tahunan LTAT yang diberi dalam bentuk Dana Unit Amanah dan diklasifikasikan sebagai Bonus Khas. Jumlah pembayaran dividen tahunan ini bergantung kepada prestasi kewangan semasa LTAT.

Dana Unit Amanah ini dibeli oleh LTAT bagi pihak pencarum wajib/sukarela dan diberikan secara percuma semasa berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia.

AHAM Capital merupakan syarikat pengurusan Dana Unit Amanah yang dilantik oleh LTAT untuk menguruskan dana unit amanah untuk pencarum-pencarum LTAT.

Apa itu Dana Unit Amanah?

Dana unit amanah atau umum dikenali sebagai ‘Unit Trust Scheme’ merupakan instrumen pelaburan secara kolektif yang mengumpul modal pelabur dalam sebuah dana yang diuruskan oleh pengurus dana professional.

Dana tersebut akan melabur dalam portfolio pelbagai yang terdiri daripada ekuiti, sekuriti berpendapatan tetap dan aset-aset lain seperti mana yang diluluskan dalam surat ikatan serta Garis Panduan Suruhanjaya Sekuriti untuk Dana Unit Amanah.

Dana unit amanah membentuk satu perhubungan antara pemegang unit, pemegang amanah sebagai badan bebas dan syarikat pengurusan. Perhubungan ini dikawal selia daripada segi undang-undang oleh surat ikatan yang telah didaftarkan di Suruhanjaya Sekuriti.

Sejak bilakah Dana Unit Amanah diberikan kepada anggota tentera?

Pemberian Dana Unit Amanah bermula pada tahun 2001 khas kepada anggota yang mencarum ke dalam tabung LTAT.

Ianya diberikan kepada anggota ATM yang menamatan perkhidmatan pada tahun 1996 sehingga tahun 2017 berdasarkan kelayakan yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT).

Apakah manfaat pelaburan Dana Unit Amanah?
 1. Mampu Milik: Kebanyakan Dana Unit Amanah hanya memerlukan modal yang minimum, ini membolehkan para pelabur melabur mengikut kemampuan sendiri.
 2. Kepelbagaian: Pelabur berpeluang untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan dalam pelbagai kelas aset, sektor-sektor, dan mata wang yang berbeza berbanding pelaburan perseorangan. Selain itu, pelabur juga dapat mengurangkan risiko pelaburan.
 3. Kemudahan Transaksi: Pelaburan dalam Dana Unit Amanah adalah mudah dan ringkas jika dibandingkan dengan pelaburan langsung dalam sekuriti atau aset.
 4. Kecairan: Ia merupakan pelaburan mudah cair. Pemegang unit boleh menjual sebahagian atau kesemua unit mereka pada bila-bila hari urus niaga dan bayaran akan dilunaskan dalam tempoh 10 hari bekerja.
 5. Pengurusan Profesional: Pengurusan Dana Unit Amanah diuruskan oleh sekumpulan pengurus dana profesional yang melakukan penyelidikan ekonomi dan korporat secara mendalam serta mengenal pasti peluang-peluang pelaburan, supaya para pelabur seperti anda boleh melabur tanpa sebarang kebimbangan.
Bagaimanakah cara membuat semakan pelaburan Dana Unit Amanah?
 1. Anggota yang masih berkhidmat: Semakan boleh dibuat melalui aplikasi MyWira
 2. Anggota yang telah tamat perkhidmatan: Semakan boleh dilakukan dengan menghubungi Khidmat Pelanggan kami di talian 1300 80 1188
 
Apakah pilihan yang saya boleh lakukan dengan pelaburan Dana Unit Amanah tersebut?
Bolehkah saya melakukan pindaan dana/jualan balik dana unit amanah LTAT tertentu dan menyimpan unit amanah yang berprestasi baik?

Pindaan dana/jualan balik dana unit amanah LTAT hanya boleh dilakukan selepas anda tamat perkhidmatan/bersara. Proses ini boleh dilakukan di mana-mana cawangan AHAM Capital. Anda juga disarankan untuk meneruskan pelaburan anda untuk simpanan hari tua.

Sila dapatkan khidmat nasihat daripada Pegawai kami bagi membantu anda dalam membuat keputusan yang bijak.

Saya ingin menjual pelaburan dana unit amanah. Apakah syarat untuk membuat penjualan balik Dana Unit Amanah saya?

Pastikan anda telah tamat perkhidmatan/berhenti daripada perkhidmatan dengan ATM dan telah memiliki MyKad (Kad Pengenalan Diri).

 1. Bagi pencarum wajib, anda boleh membuat penjualan balik Dana Unit Amanah dengan mengemukakan:
  1. MyKad (Kad Pengenalan Diri)
  2. Dokumen pengesahan akaun bank (pastikan akaun bank anda aktif dan telah dikemaskini)
 2. Bagi pencarum sukarela, anda boleh membuat penjualan balik Dana Unit Amanah setelah caruman ke dalam akaun caruman LTAT dihentikan. Anda boleh membuat penjualan balik dengan mengemukakan:
  1. Dokumen “Surat Pemberian Dana Unit Amanah” diperlukan sebagai dokumen tambahan bagi menyokong penjualan yang dilakukan ketika anggota masih berkhidmat.
  2. MyTentera
  3. Dokumen pengesahan akaun bank (pastikan akaun bank anda aktif dan telah dikemaskini)
 3. Bagi pencarum wajib yang mencapai umur 50 tahun. Anda boleh membuat penjualan balik dengan mengemukakan:
  1. "Surat Pengesahan Jawatan” sebagai dokumen tambahan bagi menyokong penjualan yang dilakukan
  2. MyTentera
  3. Dokumen pengesahan akaun bank (pastikan akaun bank anda aktif dan telah dikemaskini)
Saya telah bersara dan bercadang untuk membuat penjualan balik Dana Unit Amanah saya. Apakah yang perlu saya lakukan?

Langkah 1 – Sila klik SINI untuk membuat semakan pelaburan secara layan diri, atau hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami di talian 1300 80 1188 bagi mengetahui nilai semasa pelaburan anda.

Langkah 2 – Sila pantau prestasi semasa unit amanah anda daripada masa ke semasa. Anda boleh simpan pelaburan ini sehingga ianya diperlukan. Adalah disarankan penjualan yang ingin dilakukan dilakukan ketika waktu prestasi dana di waktu yang baik (ketika harga pasaran tinggi)

Langkah 3 – Sila sediakan dokumen penjualan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan sekiranya anda berniat ingin membuat penjualan.

Bagaimanakah cara penjualan Dana Unit Amanah?

Langkah 1: WhatsApp kami di 012-6068685. Nyatakan “Permohonan Penjualan Unit Amanah” dan tunggu jawapan balas daripada Khidmat Pelanggan kami.

Langkah 2: Sila kemukakan dokumen berikut kepada Khidmat Pelanggan kami.

 1. Kad Pengenalan Diri (MyKad)
 2. Salinan Akaun Bank
 3. Swafoto bersama MyKad anda

(Sila lihat contoh dibawah sebagai panduan anda)

*Sila pastikan kesemua gambar dan dokumen yang dihantar adalah jelas bagi mengelak sebarang kesulitan sepanjang proses penjualan.

Dan, tunggu maklumbalas Khidmat Pelanggan kami bagi Langkah seterusnya.

Langkah 3: Lengkapkan semua maklumat yang dikehendaki didalam Google Form yang dihantar oleh Khidmat Pelanggan kami dan hantar kembali.

Langkah 4: Anda akan menerima e-mel daripada AHAM. Sila Semak e-mel anda bagi Langkah seterusnya. Klik butang “Click Here to Verify” untuk mengesahkan penjualan yang anda lakukan.

Langkah 5: Masukkan nombor MyKad anda seperti yang diminta.

Langkah 6: Sila Semak butiran penjualan anda:
 1. Butiran peribadi
 2. Maklumat penjualan
 3. Butiran Pembayaran

Jika semakan selesai dilakukan, sila pastikan kotak dibahagian akhir ditandakan sebelum menekan butang “Approve” bagi mengesahkan penjualan yang dilakukan.

Langkah 7: Anda akan menerima SMS daripada pihak AHAM Capital. Sila semak no TAC yang diberikan dan masukkan nombor TAC berikut sebelum menekan butang “Approve” bagi mengesahkan transaksi penjualan.

Langkah 8: Anda akan menerima e-mel daripada “AHAM Capital Service”. Sila semak e-mel anda sebagai bukti transaksi penjualan yang telah dilakukan.

 *Sila klik SINI untuk lihat lampiran proses penjualan melalui WhatsApp.

Bilakah saya akan mendapat pembayaran setelah membuat permohonan penjualan balik?

Tempoh pembayaran akan mengambil masa selama sepuluh (10) hari selepas pihak AHAM Capital menerima semua dokumen diperlukan dengan lengkap.

Tempoh pembayaran yang akan dilakukan bagi setiap dana adalah seperti berikut:

Nama Dana Kategori Pelaburan Tempoh Bayaran Balik (Hari)
Dana Equity Dalam Negara T+3
Dana Aiiman Balanced Dalam Negara T+3
Dana Bond Dalam Negara T+3
Dana Aiiman Equity Dalam Negara T+3
Dana Principled Growth Dalam Negara T+3
Dana Tactical Dalam Negara T+3
Dana Growth Dalam Negara T+3
Dana Aiiman Growth Dalam Negara T+3
Dana Select Asia Pacific Ex Japan Dividend Luar Negara T+5
Dana Aiiman Asia Ex Japan Growth Luar Negara T+6

*Nota:

(T hari) merujuk kepada tarikh perdagangan/urusan samada jual/beli

(+3) merujuk kepada tarikh penyelesaian / pembayaran transaksi wang tunai dan sekuriti berlaku.

Mengapakah jumlah jualan balik yang tertera di dalam Surat Pemberian LTAT tidak sama dengan jumlah jualan balik yang disalurkan ke dalam bank akaun saya?

Jumlah yang tertera di dalam Surat Pemberian Dana Unit Amanah daripada LTAT adalah jumlah asal pelaburan yang diberikan kepada anda. Ianya diberikan didalam perkiraan jumlah unit pelaburan, bukan didalam nilai Ringgit Malaysia (RM).

Manakala, jumlah penjualan balik yang disalurkan ke dalam bank akaun anda adalah merujuk kepada jumlah keseluruhan (jumlah asal dicampur dengan dividen yang dibayar) dan dikira dalam nilai aset bersih dana (RM) mengikut tarikh jualan yang dilakukan.

Contoh pengiraan jumlah jualan balik:

Dana AHAM Equity Fund

Jumlah Unit Pegangan Harga Seunit (Nilai Aset Bersih) Nilai Jumlah Pelaburan yang dibayar (berdasarkan nilai aset bersih harian)
15,433.00 unit RM 0.5187 RM 8,005.10 (15,433.00 unit x RM 0.5187)
Bolehkah saya meneruskan pelaburan atau menambah pelaburan sedia ada walaupun saya telah tamat perkhidmatan/ berhenti dari perkhidmatan dengan LTAT?

Ya. Anda boleh dan digalakkan untuk terus menyimpan pelaburan sedia ada bagi mengembangkan simpanan anda untuk kegunaan hari mendatang khususnya waktu persaraan.

Tambahan pelaburan boleh dilakukan selepas anda tamat perkhidmatan tetapi pelaburan tambahan ke dalam Dana Perwira tidak boleh dilakukan. Namun, anda mempunyai pelbagai pilihan dana yang tersedia untuk dilaburkan.

Sila hubungi kami di talian 1300 80 1188 atau emel [email protected] bagi mendapatkan maklumat dan bantuan lanjut.

Bolehkah saya mengemaskini maklumat peribadi saya sebelum bersara?

Ya, boleh. Sila WhatsApp permohonan anda kepada kami di 012-6068685.

Sediakan gambar MyTentera (bahagian depan dan belakang) serta gambar swafoto anda bersama MyTentera.

Dimanakah lokasi-lokasi cawangan AHAM Capital?

Semenanjung Malaysia

Sabah & Sarawak

Adakah dana unit amanah ini boleh dituntut jika penama telah meninggal dunia?

Ya. Pewaris yang sah/Pentadbir harta yang dilantik boleh menuntut dana unit amanah ini dengan melalui proses tuntutan undang-undang.

Bagaimanakah waris boleh membuat tuntutan pelaburan sekiranya anggota / persara yang memiliki Dana Unit Amanah ini telah meninggal dunia.

Ada 2 kategori tuntutan dana:

 1. Nilai tuntutan melebih RM5,000.00
 2. Nilai tuntutan dibawah RM5,000.00

Sila hubungi pejabat AHAM Capital di talian 1300 80 1188, bagi membuat semakan terlebih dahulu sebelum hadir ke ibu pejabat kami di:

AHAM Asset Management Berhad Ground Floor, Menara Boustead, 69 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:

 1. Sijil Kematian yang asal
 2. Kad Pengenalan Pewaris atau Pentadbir Harta
 3. Sijil Nikah @ Sijil Daftar Perkahwinan/Surat Beranak (dokumen berkenaan yang membuktikan pertalian dengan si mati)
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pewaris/pentadbir harta bagi menuntut dana unit amanah si mati?

Langkah 1: Kumpul semua dokumentasi yang diperlukan dan lengkapkan borang “Deceased Account Claim Form”. Untuk panduan komprehensif, sila rujuk senarai semak tuntutan digariskan dibawah dan arahan yang disediakan dalam Lampiran.

Langkah 2: Serahkan dokumen tuntutan anda melalui kaedah berikut:

Lawati pejabat jualan AHAM yang terdekat dan Khidmat Pelanggan AHAM kami pasukan akan tersedia untuk membimbing anda melalui proses penyerahan.

Harap maklum bahawa kami tidak menerima penyerahan tuntutan melalui e-mel atau Salinan yang diimbas. Walau bagaimanapun, kami menerima salinan asli yang diperakui melalui kurier.

Langkah 3: Selepas semakan menyeluruh dan pengesahan dokumen yang dikemukakan, pelaburan akaun(-akaun) yang didaftarkan di bawah nama si mati akan diproses mengikut arahan khusus anda.

Langkah 4: Hasil penebusan atau unit yang ditetapkan untuk pemindahan akan dikreditkan dengan sewajarnya ke akaun Wakil Peribadi yang dilantik. Proses akan mengambil masa 10 hingga 14 hari perniagaan, bagaimanapun, tempoh mungkin berbeza mengikut jenis dana yang terlibat.

Adakah penyerahan dokumen tuntutan melalui kaedah kurier diterima?

Penyerahan melalui kurier dianggap boleh diterima. Adalah penting bagi pihak yang menuntut memastikan bahawa semua dokumen yang disediakan adalah asli dan telah disahkan sebagai salinan benar. Dokumen-dokumen ini boleh dihantar terus ke pasukan Khidmat Pelanggan AHAM.

Apakah Surat Kuasa Mentadbir (LA)?

Surat Kuasa Mentadbir adalah perintah pembahagian dan pentadbiran harta pusaka yang terletak di bawah bidangkuasa agensi Persekutuan seperti Amanah Raya Berhad, Seksyen Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian dan Mahkamah Tinggi Sivil bagi menentukan waris/pentadbir yang berhak menerima harta pusaka si mati.

Ia juga dikenali sebagai “Letter of Administration”.

Bagaimanakah cara untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir?

Terdapat 3 agensi yang boleh dirujuk:

 1. Mahkamah Tinggi
 2. Amanah Raya - harta pusaka yang bernilai bawah RM600,000
 3. Unit Pembahagian Pusaka di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan/Pejabat Tanah - hanya boleh digunakan jika terdapat aset tak alih (immovable assets), seperti rumah, dalam senarai harta pusaka yang dituntut (nilai harta pusaka mestilah tidak melebihi RM2 juta)

*Sila rujuk dengan pihak berkenaan sebelum hadir bagi memastikan dokumen-dokumen yang perlu dibawa bagi proses permohonan Surat Kuasa Mentadbir.

Apakah Geran Probet (Grant of Probate)?

Geran Probet (GP) adalah geran kebenaran yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi kepada wasi untuk memberi kuasa kepadanya mentadbir harta pusaka pewasiat.

Copyright © 2022 AHAM Capital | All Rights Reserved | Website Powered by Cleverus Web Design
chevron-down