Dana AHAM Principled Growth

(dahulu dikenali sebagai Dana Affin Hwang Principled Growth)

Tarikh Pelancaran 22 Julai 2009

Maklumat Dana
Caj & Fi
Prestasi Dana
Muat Turun

Objektif Dana

Untuk meraih pulangan stabil dan menjana pertumbuhan modal dalam jangka pertengahan hingga panjang dengan melabur dalam portfolio ekuiti terpelbagai serta mengelakkan saham perjudian, arak dan tembakau.

Profil Pelabur

Dana ini sesuai untuk anda jika anda mahu mendapatkan potensi pulangan lebih tinggi berbanding penanda aras dan sanggup menerima risiko turun naik pasaran, mempunyai tempoh pelaburan sederhana hingga panjang dan/atau mempunyai pandangan tegas untuk tidak melabur dalam saham-saham yang terlibat dalam perjudian, arak atau tembakau.

Harga Pelancaran Pelaburan Permulaan Minimum* Pelaburan Tambahan Minimum* Minimum Unit Dipegang* Jumlah Pembelian Semula Minimum
MYR MYR 0.25 MYR 200 MYR 100 400 Units 0 Units
*Sila rujuk kepada Prospektus / Memorandum Maklumat untuk maklumat lanjut mengenai Dana.
Pengurus Dana Dilantik Khas

Yee Mei Hui – Pengurus Portfolio Kanan (bagi bahagian ekuiti)

Yee Mei Hui menyertai AHAM Asset Management Berhad (“AHAM Capital”) (dahulu dikenali sebagai Affin Hwang Asset Management Berhad) pada bulan Mei 2014. Beliau mempunyai pengalaman 10 tahun dalam bidang pelaburan dan 4 tahun dalam bidang audit. Sebelum menyertai AHAM Capital, Mei Hui memainkan peranan sebagai penganalisis kanan di HwangDBS Vickers Research dan UOB KayHian masing-masing untuk tempoh 6 dan 4 tahun  – mengkhusus dalam sektor hartanah, REIT, simen, tenaga di Malaysia dan perjudian di peringkat serantau. Mei Hui juga pernah berkhidmat sebagai sekutu kanan di Jabatan Audit dan Asurans di PWC selama 4 tahun, dengan pendedahan kepada pelbagai sektor seperti minyak & gas, utiliti, hartanah, pembinaan, perdagangan dan perkhidmatan.

Mei Hui merupakan Penganalisis Kewangan Berkanun (CFA) dan juga mempunyai kelayakan profesional Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun (ACCA).

Pemegang Amanah

AmanahRaya Trustees Berhad, Learn More

**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
Caj Jualan Seunit Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit.
*Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah.
Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit atau seperti yang ditentukan oleh KWSP.
Yuran Pengurusan
Tahunan
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang
Amanah / Yuran
Penyimpan
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun (tidak termasuk yuran dan caj penyimpan asing).
Yuran Pindahan Tiada
Yuran Pertukaran Tiada
Yuran Prestasi
dan Nilai Rintangan
Tidak Berkenaan
Caj Belian Balik Tiada
Prospektus Dana AHAM Principled Growth
Risalah Maklumat Dana AHAM Principled Growth
Risalah Fakta Dana AHAM Principled Growth
Laporan Interim Dana AHAM Principled Growth
Laporan Tahunan Dana AHAM Principled Growth
Copyright © 2022 AHAM Capital | All Rights Reserved | Website Powered by Cleverus Web Design